ایت نهار خوری

میز ایت 4 پایه کله شیرچوب روس  با صفحه ناهار خوری (رنگ به انتخاب شما)

ایت 4 پایه خراطی چوب روس با صفحه ناهار خوری (رنگ به دلخواه)

میز بیلیارد پایه رنگین کمانی برعکس با میز ناهار خوری

میز بیلیارد ایت 8 فوت پایه خراطی با صفحه ناهارخوری
میز بیلیارد 8 فوت خراطی ناهار خوری
نصب شده در شهر طالقان
میز بیلیارد پایه کله شیر با صفحه ناهار خوری
میز بیلیارد 4 پایه خراطی با صفحه ناهار خوری
نصب شده در تهران
میز بیلیارد 8 فوت پایه سه بعدی V3D

ایت پایه خراطی

میز ایت 4 پایه خراطی چوب روس رنگ به دلخواه

ایت 4 پایه خراطی چوب روس

میز ایت 8 فوت
رنگ چوب و پارچه به دلخواه
میز ایت 9 فوت 6 پایه خراطی نصب شده در شیراز
میز ایت 8 فوت خراطی رنگ سفید
انتخاب رنگ به دلخواه
ایت 8 فوت 4 پایه خراطی
از چوب روس سوپر
ایت 8 فوت و 9 فوت 4 پایه خراطی
ایت 9 فوت 6 پایه خراطی
ایت 8 فوت خراطی دو رنگ
میز بیلیارد 8 فوت 4 پایه خراطی
نصب شده در چالوس
میز بیلیارد 8 فوت خراطی
نصب شده در شهر زیبا طالقان
میز بیلیارد 8 فوت 4 پایه خراطی
نصب شده در جزیره کیش
میز بیلیارد 4 پایه خراطی
میز بیلیارد 7 فوت
نصب شده در امیرآباد
میز بیلیارد4 پایه خراطی  9 فوت
نصب شده در بابلسر
میز بیلیارد 4 پایه خراطی  8 فوت
نصب شده در چالوس
میز بیلیارد 9 فوت 4 پایه خراطی
نصب شده در رسالت

ایت پایه V3D

میز بیلیارد پایه V3D
نصب شده در تجریش

میز بیلیارد 8 فوت V3D
میز بیلیارد پایه سه بعدی V3D
میز بیلیارد سه بعدی  V3D

ایت پایه x

میز بیلیارد پایه  X   در اندازه های 7 فوت و 8 فوت و 9 فوت

09194219634 اکبر پله پور

highclass biliard

میز ایت 8 فوت پایه ایکس نصب شده در شهرری
میز بیلیارد ایت 8 و 9 فوت در رنگ های متنوع
میز بیلیارد ایت پایه ایکس در رنگبندی مختلف
میز بیلیارد پایه ایکس
نصب شده در خرم آباد

ایت پایه رنگین کمانی

میز ایت رنگین کمانی در اندازه های 7 و 8 و فوت با متنوع رنگ به دلخواه

میز بیلیارد 8 فوت پایه رنگین کمانی نصب شده در هشتگرد
میز رنگین کمان با بهترین چوب 

09194219634  اکبر پله پور

highclass biliard

میز رنگین کمان برعکس
میز بیلیارد پایه رنگین کمان در اندازه های 7 و 8 و 9فوت
میز رنگین کمان  7 و 8 و 9 فوت

میز بیلیارد ایت پایه رنگین کمانی برعکس با نور پردازی

میز بیلیارد ایت 8 فوت پایه رنگین کمانی برعکس
نصب شده در بندر عباس
میز بیلیارد رنگین کمانی برعکس
نصب شده در تهرانپارس

میز 8 فوت رنگین کمانی برعکس
نصب شده در بندر عباس
میز بیلیارد 8 فوت رنگین کمانی برعکس
نصب شده در سی سنگام
میز بیلیارد رنگین کمانی
نصب شده در سعادت آباد
میز بیلیارد 8 فوت رنگین کمانی
نصب شده در جزیره کیش

ایت پایه گلدانی

میز ایت 9 فوت پایه گلدانی
میز بیلیارد ایت پایه گلدانی 8 فوت نصب شده در بابلسر

ایت پایه قارچی

میز بیلیارد ایت  8 فوت 4 پایه قارچی
تولید و ساخت میز بیلیارد در اندازه های مختلف

میز بیلیارد ایت پایه قارچی
تولید و ساخت میز بیلیارد از بهترین چوب و سنگ
میز بیلیارد ایت 8 فوت پایه قارچی
میز بیلیارد پایه قارچی

ایت طرح شار جمع کن

میز ایت طرح شارجمع کن در اندازه های 8 فوت و 9 فوت
میز ایت طرح شار جمع کن  

ایت پایه مبلی

ایت پایه مبلی در اندازه های 7 و 8 و 9  فوت
ایت پایه مبلی منبت کاری شده
ایت 4 پایه مبلی
میز بیلیارد پایه مبلی در رنگ بندی متنوع

ایت پایه کله شیر

میز بیلیارد پایه شیر در رنگ و طرح مختلف
میز بیلیارد پایه کله شیر
ایت 8 فوت با پایه کله شیر
پایه کله شیر با شاسی چوب قبل از رنگ
میز بیلیارد ایت 8 و 9 فوت پایه کله شیر