ایت پایه گلدانی

میز ایت ۹ فوت پایه گلدانی

 

میز بیلیارد ایت پایه گلدانی ۸ فوت نصب شده در بابلسر

 

 

 

۱۳۹۸-۷-۳۰ ۰۷:۰۹:۱۷ +۰۰:۰۰