ایت پایه گلدانی

میز ایت ۹ فوت پایه گلدانی
میز بیلیارد ایت پایه گلدانی ۸ فوت نصب شده در بابلسر

۱۳۹۸-۵-۲۷ ۰۷:۰۶:۰۱ +۰۰:۰۰