ایت پایه خراطی

میز ایت 4 پایه خراطی چوب روس رنگ به دلخواه

ایت 4 پایه خراطی چوب روس

میز ایت 8 فوت
رنگ چوب و پارچه به دلخواه
میز ایت 9 فوت 6 پایه خراطی نصب شده در شیراز
میز ایت 8 فوت خراطی رنگ سفید
انتخاب رنگ به دلخواه
ایت 8 فوت 4 پایه خراطی
از چوب روس سوپر
ایت 8 فوت و 9 فوت 4 پایه خراطی
ایت 9 فوت 6 پایه خراطی
ایت 8 فوت خراطی دو رنگ
میز بیلیارد 8 فوت 4 پایه خراطی
نصب شده در چالوس
میز بیلیارد 8 فوت خراطی
نصب شده در شهر زیبا طالقان
میز بیلیارد 8 فوت 4 پایه خراطی
نصب شده در جزیره کیش
میز بیلیارد 4 پایه خراطی
میز بیلیارد 7 فوت
نصب شده در امیرآباد
میز بیلیارد4 پایه خراطی  9 فوت
نصب شده در بابلسر
میز بیلیارد 4 پایه خراطی  8 فوت
نصب شده در چالوس
میز بیلیارد 9 فوت 4 پایه خراطی
نصب شده در رسالت
کارخانه بیلیارد high class billiard
تنها برند ثبت شده میز بیلیارد در ایران
تولید میز بیلیارد از بهترین چوب و سنگ
رنگ چوب و رنگ پارچه به دلخواه مشتری
09194219634
02133864863
  اکبر پله پور
2019-06-09T05:31:26+00:00

کارخانه تولید میز بیلیارد 09194219634 رد کردن