اسنوکر

میز اسنوکر ۸ پایه خراطی ۱۲ فوت

 

میز اسنوکر ۱۰ فوت ۶ پایه خراطی

 

میز اسنوکر ۱۲ فوت ۸ پایه

 

میز اسنوکر ۱۰ فوت
۰۹۱۹۴۲۱۹۶۳۴

 

میز اسنوکر ۱۲ فوت 
۰۹۱۹۴۲۱۹۶۳۴

 

میز اسنوکر  ۱۰ فوت  ۶ پایه خراطی

 

میز اسنوکر ۱۲ فوت در تبریز نصب گردید
۰۹۱۹۴۲۱۹۶۳۴ اکبر پله پور
۰۲۱۳۳۸۶۴۸۶۳ کارخانه    

 

کارخانه highclassbiliard همراه شما در جهت ایجاد یک کسب و کارعالی

 

سابقه چندین ساله در عرصه تولید میزبیلیارد و تجهیز باشگاه های بیلیارددر سطح کشور

 

-۰۲۱۳۳۸۶۴۸۶۳ ———- ۰۹۱۹۴۲۱۹۶۳۴

 

۱۳۹۸-۷-۳۰ ۰۷:۱۵:۳۹ +۰۰:۰۰